Projekt na podporu spolupráce při správě kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Cílem projektu je propojit vědecké poznatky z oblasti krajinného, územního a strategického plánování území, ochrany přírodního a kulturního dědictví UNESCO s praxí na úrovni samospráv (obce Mikulčice a města Ružomberok).

Projekt je financovaný Evropskou unií a Evropským fondem regionálního rozvoje v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014–2020.

Partneři projektu